© dịch vụ thiết kế video web ấn phẩm 3d /// websites cùng nhóm thiết kế // clients // mobile // cảm hứng

 VN +84 01205915217 // FR +33 685289977 // thiết kế website Responsive theo nhu cầu // Hỗ trợ trực tuyến bằng Skype và Yahoo Messenger

nhiều truyền dẫn cùng lúc (uploads) kích thước file 256 mbMAX // server chính khách hàng // server thứ CÓ SẴN // 06.08.2021

thiết kế

sản xuất thực hiện mô hình ấn phẩm - sáng tạo - thiết kế - trang web thân thiện di động - flipbook - hệ thống quản trị nội dung của website CMS - thiết kế website responsive - minh họa - thiết kế banner website - trang landing - trang emailing - slideshow - thiết kế chuyển động - thiết kế motion design - chỉnh sửa video - hoạt hình hiệu ứng ảnh - hoạt hình Video - tĩnh Thiết kế website - Giải trí Điện thoại thông minh - Trình bày - PowerPoint - Typomania - bảo vệ màn hình - thiết kế bảng quảng cáo Twitter - thiết kế Facebook timeline - hình ảnh 3D – hình thức con người 3D,…